Psalmul 139…Adriana Topciu

 

Tu-mi ştii umblarea zilnică mereu:

de stau, de umblu, de citesc, de cânt,
de biruiesc în lupte, de-s înfrânt…
De vreau să spun cuvinte-n vers sau cânt,
Tu le cunoşti sub forma lor de gând…
Tu mă-nconjori din faţă, dinapoi,
de sus, de jos, din slavă, din noroi…

Şi nu pricep cum pururi mă veghezi
neostenind, mă binecuvântezi…

Ah, unde aş fugi de Faţ Ta…!?
De Duhu-Ţi unde m-aş îndepărta…!?

De m-aş sui la cer, acolo eşti
în mijlocul oştirilor cereşti.
Sălaşul morţii nu Îți e ascuns
căci ochiul Tău şi-acolo a pătruns.
Iar dacă m-aş urca pe-aripi de zori
s-ajung până la ţărmul mării-n zbor,
tot mâna Ta mă va călăuzi
şi dreaptă Ta de rău mă va păzi.

De-aş spune: “Iată-n noapte mă ascund,
pe dată întunericul e şters…
Nu-i pentru Tine noapte-n univers!
Ci noaptea străluceşte ca o zi,
şi întunericul e miazăzi.

Cu invizibil fir Tu m-ai țesut
într-un adânc de nimenea ştiut…
Fiinţa mea când încă n-avea chip,
mai mică decât firul de nisip,
Tu mă vedeai în miezul cel secret,
când mă coceam acolo-ncet-încet.
Tu îmi vedeai întregul meu contur
şi trupul îmi ieşi fără cusur
cu mădulare, degete, rărunchi,
cu unghii, umeri, inimă, genunchi…

Şi dacă-atâta osteneală-Ţi dai
să faci un trup, Iehova Adonai,
ce mult pentru un suflet Te-ai trudit
de L-ai trimis, să moară răstignit,
pe Fiul Tău, din Tine Însuţi rupt,
pe om iubindu-l astfel, neîntrerupt…!

Te laud că sunt om şi că gândesc…
că singur nu-s în golul pământesc…
că am un Tată şi-un Mântuitor
ce mă-nconjoară-atât de iubitor…

Cu Tine ochii-nchid să mă-odihnesc
Şi tot cu Tine sunt când mă trezesc…

Mă cercetează, Doamne Dumnezeu!
Cunoaşte-mi inima şi gândul meu!
Vezi dacă nu m-am rătăcit de-acum
şi du-mă Tu pe-al veşniciei drum!

În mână Ta, o, Doamne Dumnezeu,
şi trupul Ţi-l predau, şi duhul meu!

Sursa,http://www.resursecrestine.ro/poezii/34594/psalmul-139

An Appointed Time to Die – An Appointed Time to Live – Inspirational Bible Verses

Being a doctor, such verse can only humble you more. There’s so much you can do to comfort, but there’s nothing you can do to add some to that very appointed time to die.
Death can be either the greatest frustration of my professional life, or the proof that God has each and every second of my life under His control, under His watchful eye – and more – the warning that this very day is not a small thing – it might be my last. And I am to be ready to face Him and His Holiness.

ChristianBlessings

An Appointed Time to Die – An Appointed Time to Live – Inspirational  Bible Verses

by Darrell Creswell

http://darrellcreswell.wordpress.com/2014/09/21/an-appointed-time-to-die-an-appointed-time-to-live-inspirational-bible-verses/

2-samuel-1414-appointed-die-life-grace

The Bible tells us that there is an appointed time for us to die. That being said, it only stands to reason that there is also an appointed time for us to live.

Hebrews 9:27 And just as it is appointed for people to die once . . .

It is in how we live where we find the definition for our lives. It is the choices that we make that will test our character, further defining who we are. We are tested daily to define that standard by which we will live our lives by. It is the things that we fill our minds with that will show the kind of person that we really are.

View original post 610 more words