Toamnă

Brânduşe de toamnă, de prin fânețele Apusenilor. Bucurie de vară pitită în potire violet, curtate de albine neobosite. Căldură revărsată în suflet. Clipe pline de tihnă şi rost. Alături de toți dragi ai mei. Cuibărită la pieptul lui Dumnezeu. Zumzăind închinare naivă, de copil, în inimă. Poate fi raiul mai mult de atât? 

De câte ori trecem oare pe lângâ astfel de frânturi-şoapte din altă lume? Orbiți de durere, suferință, tristețe sau chiar bucurie trecătoare…

Îmi deschid ochii azi, mari, ca să VĂD frânturile de rai de lângă mine, comorile ascunse bine-bine sub straturi de haine şi dezamăgiri. Sub poveri de veşti necurmat proaste. Sau bune…? Ne-am rătăcit ochelarii pe undeva, i-am uitat poate pe creştet. Sau undeva pe vreun raft prăfuit de amintiri. De nu mai ştim să deosebim curat şi cuminte răul de bine şi veşnicia de ce e trecător.

Toamnă îmbelşugată de mulțumire şi privire înțărcată în rost!

Faithful Praying and Physical Healing

So much wisdom here… need to repost it. What Faith really is about.

Arinuck ptl

I just read the beautiful post of Randy Alcorn on Blueprint of Life, and honestly? I was really, really impressed.

http://blueprintforlife.com/blog/what-to-pray-for-beyond-physical-healing/

It’s all I’m hearing lately, everyone emphasizing one’s lack of faith or perseverence in prayer if/when God doesn’t offer physical healing to the uncurable illnessed. I was just so thrilled to discover the treasure of heavenly blessings we are to live in, promised as they already are (Ephes.1.3)

source: underthegoldenappletree.com

Being a Christian, praying and learning how to pray constantly, eagerly hearing advices, here and there, how to do it better, why some of my prayers went unanswered, or having received an undesired or not so pleasant answer. Having the hard task to deliver bad news almost each day, it’s so hard to keep believing in God’s miracles, or even expecting Him to do a miracle, since all I see, day by day, is His sovereign decision NOT to…

View original post 551 more words

O fereastră. Dacă ar fi să fiu…

via Un poco adagio (3) — Vultureşti

Dacă ar fi să fiu fereastră, cum s-ar vedea „fereastra mea” – viața mea pentru alții?

Dacă ar fi să fiu fereastră, m-ar șuiera și pe mine vântul? Sau m-ar mângâia ploile?

Dacă ar fi să fiu fereastră, cum mi-aș ‘griji tencuiala? Ce mi-ar răspândii ochii în lume? Și ce mi-ar aduce ei din lume la căldura, și pacea, și bucuria mea dinăuntru?

Dacă ar fi să fiu fereastră, cum mi-ar suspina lemnul scorojit? Cum mi s-ar strecura păsările prin ‘năuntru căutând să mă facă cuib primitor? Dar ce mi-ar lăsa ele în schimb? Zarvă tulburată, gângurit drăgăstos, sau mizerii de care nu aș mai avea niciodată timp să mă ocup… și nu va mai fi mireasmă dulce de mere, toamnă și scorțișoară…

Dacă ar fi să fiu fereastră, cum mi-aș simți arcadele, dacă jumătate ar plânge, și jumătate ar zâmbi liniștitor…? Dar oare… nu cumva chiar așa se și întâmplă?

SUNT fereastră. Și un ochi îmi plânge, a jale și dor, mereu. Iar celălalt… după cum bate soarele. Ba zâmbește, ba râde (mai rar… dar mai și râde!), ba stă și cumpănește bătătorirea timpului de către pașii noștri, necugetați, alergători de curse neștiute și de prea multe ori neînțelese… dar prea nu ne mai oprim să ni le cumpănim. Doar ferestrele din suflet ne mai dau de gol. Că se văd și ne arată, așa cum suntem.

Numai răbdare să aibă careva să privească. Sau noi înșine, curiozități să avem, că ne întrezărim. Și înțelepțire de peri albi – ca să ne așezăm prioritățile cuminte.

Mulțumesc, Doru! Again.